Аголен камин RK2A

Аголниот модел РК2А е камин со аголна врата која се отвара целосно во хоризонтален правец, додека пак вертикално отварање ви нуди моделот со лизгална врата RK2АL. Овој модел е погоден за поставување во агол и нуди одлична видливост од повеке страни. Проектиран за загревање на простории од околу 80м2голниот камин со резервоар RK2Arez за топловодно греење е модел со кој може да загреете повеке одделни простории со вкупна површина од околу 140-180м2.

Аголен камин RK2A

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm82
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case height csm67
5Висинаlartësia heighthsm145
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

Аголен камин со лизгална врата RK2АL

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm84
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm67
5Висинаlartësia heighthsm180
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha widthkg175
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

Аголен камин со резервоар за топловодно греење RK2Arez

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width amm82
3 Длабина thellësia depth bmm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcmm67
5Висинаlartësia heighthmm173
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletmm20
7Тежинаpesha weightkg230
8Моќностfuqia powerkW32
9Капацитетkapaciteti capacitym^3240-600
10Резервоарreyervuari reservoirL56
11Зрачењеrrezatimi radiationkW14
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW18
+