Двостран и Тростран Плазма PKT1.2m

Двостраниот камин Плазма 1.2м е проектиран за поставување како преграден ѕид помеѓу пространи дневни и трпезарии. Со двете застаклени врати добивате впечаток дека се вградени два засебни камини. Тој ефект може да го постигнете со различна декоративна обработка на двете страни. Тространиот Плазма камин 1.2м ввб модел покрај двете големи врати има и едно бочно фиксно стакло кое нуди страничен поглед на огнот. Додека пак тространиот плазма камин 1.2 вбб е одличен за поставување на рамен зид, и со трите застаклени страни овозможува да го гледате огнот од секој агол. Со овие модели би загревале простор од околу 120м2.

Плазма Kамин 1.2м двостран PK1.2m vv

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm120
3 Длабина thellësia depth bsm57
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm157
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg255
8Моќностfuqia powerkW18
9Капацитетkapaciteti capacitym^3260-360
+

Плазма Камин 1.2м тростран PKT1.2m vbb

A B C DEF+
1 MK AL EN
2 Ширина gjerësia width asm120
3 Длабина thellësia depth bsm59
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm165
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg225
8Моќностfuqia powerkW18
9Капацитетkapaciteti capacitym^3260-360
+

Плазма камин 1.2м тростран PKT1.2m vvb

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm122
3 Длабина thellësia depth bsm59
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висина lartësia heighthsm160
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg235
8Моќностfuqia powerkW18
9Капацитетkapaciteti capacitym^3260-360
+