Кристал

Првиот камин Кристал е произведен во 2014 година, се разликува од останатите рамни модели по тоа што нема видливи метални рамки на вратата. Огноотпорното стакло со димензии 90х60см ја формира предната страна на овој модел. На барање на инвеститорите произведивме и поголем модел со ширина од 110см. Моделот е проектиран за загревање на простории од околу 80м2.

Кристал 95

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm95
3 Длабина thellësia depth bsm58
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm65
5Висинаlartësia heighthsm153
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg195
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

Кристал 110

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm110
3 Длабина thellësia depth bsm58
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm158
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmitØ fume outlet sm20
7Тежинаpesha weightkg230
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+