Кружен камин KK1

Кружниот камин висок KK1 се произведува со исти димензии во основа како и малиот, а се разликуваат само во висината на стаклото на вратата.Поради големата висина на вратата овој модел не се произведува со лизгална врата ниту пак со резервоар.Заобленото стакло на овој модел условува и надворешната обработка да биде со заоблени форми. Најчесто овој модел се поставува во аголна позиција, а со високото стакло добивате одличен поглед на огнот од секој агол. Со модел би загревале простор од околу 60м2.

Кружен камин висок KK1

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm64
3 Длабина thellësia depth bsm60
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm85
5Висинаlartësia heighthsm164
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+