Кружен камин KK1m

Кружниот камин KK1m е модел со заоблено стакло со строго определен радиус кој е фиксен и поради тоа овој модел го произведуваме со точно утврдени димензии.Поради заобленото стакло овој модел е поволен за поставување во агол, најчесто со заоблено надворешно обликување со кое идеално се вклопува со страничните зидови. Кружниот камин мал е модел со кој би загревале простор од околу 60м2. Го изработуваме и со лизгална врата. Со кружниот модел со резервоар за топловодно греење можете да загреете простор од околу 100-140м2.

Кружен камин мал KK1m

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm64
3Длабинаthellësiadepthbsm60
4Висина на рамка lartësia e korniyëscase heightcsm65
5Висинаlartësiaheighthsm142
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg115
8МоќностfuqiapowerkW12
9Капацитетkapaciteticapacitym^3180-240
+

Кружен камин мал со лизгална врата KK1mL

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm64
3Длабинаthellësiadepthbsm60
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm65
5Висинаlartësiaheighthsm180
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ dalja e tzmitsm20
7Тежинаpeshaweightkg140
8МоќностfuqiapowerkW12
9Капацитетkapaciteticapacitym^3180-240
+

Кружен камин мал со резервоар за топловодно греење KK1mrez

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthamm64
3ДЛабинаthellësiadepthbmm60
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcmm65
5Висинаlartësiaheighthmm166
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletmm20
7Тежинаpeshaweightkg190
8МоќностfuqiapowerkW26
9Капацитетkapaciteticapacitym^3200-480
10РезервоарreyervuarireservoirL44
11ЗрачењеrrezatimiradiationkW12
12Топла водаuji i ngrihtëhot waterkW14
+