Панорама

Каминот Панорама вбб е модел со 3 застаклени страни и самото име кажува дека нуди панорамски визури на огнот. За користење на каминот целата врата со сите 3 застаклени страни лизга нагоре и се добива еден вид отворено ложиште, додека пак за чистење на стаклото целата врата лизга хоризонтално. Каминот Панорама ввб е еден од поново испроектирани модели и е погоден за поставување централно во просторот. Вратата на овој модел со сите 3 застаклени страни лизга нагоре. Модерниот дизајн е без метални пречки на видливите агли и  дава панорамска слика на огнот. Големите застаклени површини не дозволуваат каминот да се произведува со димензии поголеми од 85см. Со овие модели би загревале простор од околу 80м2.

Панорама вбб

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm77
3Длабинаthellësiadepthbsm51
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm63
5Висинаlartësiaheighthsm17
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg165
8МоќностfuqiapowerkW14
9Капацитетkapaciteticapacitym^3200-280
+

Панорама вбб Ramax

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm100
3Длабинаthellësiadepthbsm51
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm63
5Висинаlartësiaheighthsm175
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm25
7Тежинаpeshaweightkg210
8МоќностfuqiapowerkW16
9Капацитетkapaciteticapacitym^3240-320
+

Панорама ввб

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm85
3Длабинаthellësiadepthbsm55
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscaseheightcsm58
5Висинаlartësiaheighthsm178
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg210
8МоќностfuqiapowerkW12
9Капацитетkapaciteticapacitym^3180-240
+