Панорама

Каминот Панорама вбб е модел со 3 застаклени страни и самото име кажува дека нуди панорамски визури на огнот. За користење на каминот целата врата со сите 3 застаклени страни лизга нагоре и се добива еден вид отворено ложиште, додека пак за чистење на стаклото целата врата лизга хоризонтално. Каминот Панорама ввб е еден од поново испроектирани модели и е погоден за поставување централно во просторот. Вратата на овој модел со сите 3 застаклени страни лизга нагоре. Модерниот дизајн е без метални пречки на видливите агли и  дава панорамска слика на огнот. Големите застаклени површини не дозволуваат каминот да се произведува со димензии поголеми од 85см. Со овие модели би загревале простор од околу 80м2.

Панорама вбб

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm77
3 Длабина thellësia depth bsm51
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm63
5Висинаlartësia heighthsm17
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg165
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

Панорама вбб Ramax

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm100
3 Длабина thellësia depth bsm51
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm63
5Висинаlartësia heighthsm175
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg210
8Моќностfuqia powerkW16
9Капацитетkapaciteti capacitym^3240-320
+

Панорама ввб

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm85
3 Длабина thellësia depth bsm55
4Висина на рамкаlartësia e korniyës caseheightcsm58
5Висинаlartësia heighthsm178
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg210
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+