Плазма камин PK1m

Каминот Плазма е модел со рамно стакло, кој со своите пропорции наликува на Плазма ТВ па оттука потекнува и неговото име.Овој камин има специфична основа, задните агли му се одземени па затоа е идеален за поставување во агол.Плазма каминот со лизгална врата ви нуди можост да почуствувате отворен оган. Со модел би загревале простор од околу 80м2.

Плазма камин PK1m

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm100
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm155
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg155
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

Плазма камин 1м со лизгална врата PK1mL

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm100
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heigthhsm185
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg195
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+