Плазма MAX PKMax

Плазма МАХ е модел кој од Плазмата се разликува само по својата длабина, тој е за 10см подлабок со што се добива подлабок горилник и место за ставање на повеке дрва. Со модел би загревале простор од околу 100м2.На овој модел има можност да се постави голем резервоар од 88л и со него би загревале простор од околу 180-220м2.Плазмата МАХ со лизгална врата ви нуди можост да почуствувате отворен оган.

Плазма Max 1m PKmax

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm100
3 Длабина thellësia depth bsm57
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm155
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg165
8Моќностfuqia powerkW16
9Капацитетkapaciteti capacitym^3240-320
+

Плазма Max 1m со лизгална врата PKmaxL

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm105
3 Длабина thellësia depth bsm57
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm185
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outlet sm20
7Тежинаpesha weightkg205
8Моќностfuqia powerkW16
9Капацитетkapaciteti capacitym^3240-320
+

Плазма Max 1m со резервоар за топловодно греење PKmax rez

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width acm100
3 Длабина thellësia depth bcm57
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightccm70
5Висинаlartësia height hcm180
6Ø Излез за чад Ø fume outletØ fume outletcm20
7Тежинаpesha weightkg280
8Моќностfuqia powerkW42
9Капацитетkapaciteti capacitym^3280-780
10РезервоарreyervuarireservoirL88
11ЗрачењеrrezatimiradiationkW14
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW28
+