Рамен камин  RK1

Моделот RК1 е основниот модел произведен во ТИМСТ, и од него произлегуваат сите варијанти на рамни модели.Каминот е со правоаголна основа, погоден е за поставување на рамен зид, со неговите минимални димензии RК1 е идеален модел за мали простории од околу 60м2.Каминот RK1rez со резервоар за топловодно греење е проектиран за загревање на простор од околу 100-140м2.

Рамен камин  RK1

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm67
3Длабинаthellësiadepthbsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësiaheighthsm140
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg115
8МоќностfuqiapowerkW12
9Капацитетkapaciteticapacitym^3180-240
+

Рамен камин со лизгална врата  RК1L

ABCDEF+
1МкALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm72
3Длабинаthellësiadepthbsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësiaheighthsm181
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg140
8МоќностfuqiapowerkW12
9Капацитетkapaciteticapacitym^3180-240
+

Рамен камин  со резервоар за топловодно греење RK1rez

ABCDEF+
1МкALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm67
3Длабинаthellësiadepthbsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësiaheighthsm165
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg190
8МоќностfuqiapowerkW26
9Капацитетkapaciteticapacitym^3200-480
10РезервоарreyervuarireservoirL44
11ЗрачењеrrezatimiradiationkW12
12Топла водаuji i ngrihtëhot waterkW14
+