Рамен камин  RK1

Моделот RК1 е основниот модел произведен во ТИМСТ, и од него произлегуваат сите варијанти на рамни модели.Каминот е со правоаголна основа, погоден е за поставување на рамен зид, со неговите минимални димензии RК1 е идеален модел за мали простории од околу 60м2.Каминот RK1rez со резервоар за топловодно греење е проектиран за загревање на простор од околу 100-140м2.

Рамен камин  RK1

A B C DEF+
1 МКAL EN
2 Ширина gjerësia width asm67
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësiaheighthsm140
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg115
8МоќностfuqiapowerkW12
9Капацитет kapaciteticapacitym^3180-240
+

Рамен камин со лизгална врата  RК1L

A B C DEF+
1 Мк AL EN
2 Ширина gjerësia width asm72
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësiaheighthsm181
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg140
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

Рамен камин  со резервоар за топловодно греење RK1rez

A B C DEF+
1 Мк AL EN
2 Ширина gjerësia width asm67
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm165
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg190
8Моќностfuqia powerkW26
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-480
10Резервоарreyervuari reservoirL44
11Зрачењеrrezatimi radiationkW12
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW14
+