Oops, Looks like something went wrong,
Unfortunately the table you were looking for has not been found on the server, Please double check that you have the correct table ID set for the shortcode.

Фокус 90

Моделот Фокус е проектиран како висечки камин кој мора да се фиксира на носечка конструкција. Овој модел го произведуваме со f90см и f125см, а црната видлива цевка за излез на чад ја произведуваме со должина во зависност од катната висина. Со овие модели би загревале простор од околу 60м2-80м2.

Фокус 90

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm90
3 Длабина thellësia depth bsm90
4Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
5Тежинаpesha weightkg150
6Моќностfuqia powerkW10
7Капацитетkapaciteti capacitym^3150-200
+

Фокус  125

error:cannotLocateTable