Камини на гас

Камините на гас ги произведуваме по нарачка, во зависност од местоположбата и барањата на купувачот, во склад со техничките можности. Овие модели ги произведуваме во различни димензии, но не повеќе од 5 метри. Камините поседуваат регулатор на топлина со далечински управувач со кој се подесува низок или висок оган. Овие модели мора да бидат поврзани со оџак.