Kaminë në gaz

 

 

Kaminët në gaz i prodhojmë me porosi, në varësi nga vendpozita dhe kërkesat e blerësit, në pajtim me mundësitë teknike. Këto modele i prodhojmë në dimenzione të ndryshme por jo më shumë se 5 metra. Kaminët posedojnë rregullatorë të ngrohjes me dirigjues që rregullon zjarr të lartë ose të ulët. Këto modele duhet të jenë të lidhur me oxhakun.