Kamin në etanol

 

 

Kaminët në Bio Etanol i përpunojmë me porosi, sipas kërkesës dhe dimenzionebe tuaja, në pajtim me mundësitë teknike. Modelet mud të përpunohen nga jashtë ose të qëndrojnë lirshëm në hapësirë. Përpunimi është nga çeliku për bojlerë i cili është i mbrojtur me izolacion Superizol në pozicionet e nevojshme. Bio Etanoli është karburant i lëngshëm i cili derdhet në rezervuar nga materiali inoks që është i rezistueshëm ndaj temperaturave të larta dhe mund të gjendet në shumë dimenzione.