Аголен камин RK1A

Моделот RК1А излезе веднаш по основниот модел, поради потребата за видливост од две страни. Го произведуваме во две варијанти –  лев и десен модел.Поради аголното стакло погоден е за поставување во аголна позиција, а со минималните димензии е идеален модел за простории од околу 60м2.Аголниот модел со резервоар RK1Arez за топловодно греење е  проектиран за загревање на простории од околу 100-140м2.

Аголен камин RK1A

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm67
3Длабинаthellësiadepthbsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësiaheighthsm140
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg115
8МоќностfuqiapowerkW12
9Капацитетkapaciteticapacitym^3180-240
+

Аголен камин (лев-десен) со лизгална врата RK1AL

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm69
3Длабинаthellësiadepthbsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësiaheighthsm180
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg140
8MоќностfuqiapowerkW12
9Капацитетkapaciteticapacitym^3180-240
+

Аголен камин (лев-десен) со резервоар за топловодно греење RK1Arez

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm67
3Длабинаthellësiadepthbsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësiaheighthsm165
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg190
8МоќностfuqiapowerkW26
9Капацитетkapaciteticapacitym^3200-480
10РезервоарreyervuarireservoirL44
11ЗрачењеrrezatimiradiationkW12
12Топла водаuji i ngrihtëhot waterkW14
+