Аголен камин RK1A

Моделот RК1А излезе веднаш по основниот модел, поради потребата за видливост од две страни. Го произведуваме во две варијанти –  лев и десен модел.Поради аголното стакло погоден е за поставување во аголна позиција, а со минималните димензии е идеален модел за простории од околу 60м2.Аголниот модел со резервоар RK1Arez за топловодно греење е  проектиран за загревање на простории од околу 100-140м2.

Аголен камин RK1A

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm67
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm140
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg115
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

Аголен камин (лев-десен) со лизгална врата RK1AL

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm69
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm180
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежина pesha weightkg140
8MоќностfuqiapowerkW12
9Капацитет kapaciteticapacitym^3180-240
+

Аголен камин (лев-десен) со резервоар за топловодно греење RK1Arez

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm67
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm165
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg190
8Моќностfuqia powerkW26
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-480
10Резервоарreyervuari reservoirL44
11Зрачењеrrezatimi radiationkW12
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW14
+