Kamin këndor RK1A

 

 

Modeli RK1A doli menjëherë pas modelit themelor, për shkak të nevojës për pamje nga dy anët. E prodhojmë në dy varijanta, modeli i majtë dhe i djathtë. Për shkak të xhamit këndor i përshtatshëm për vendosjen në pozicion këndor, e me dimenzione minimale është modeli idela për hapësirat prej rreth 60 m2. Modeli këndor me rezervuar RK1Arez me rezervuar me ngrohjen me ujë të ngrohtë është e projektuar për ngrohjen e hapësirës prej rreth 100-140 m2.

 

 

Kamin këndor RK1A

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm67
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm140
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg115
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

 

Kamin këndor RK1AL ME Derë rrëshqitëse

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm69
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm180
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежина pesha weightkg140
8MоќностfuqiapowerkW12
9Капацитет kapaciteticapacitym^3180-240
+

 

Kamin këndor  RK1Arez ME Rezervoar për ngrohje me nje të ngrohtë

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm67
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm165
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg190
8Моќностfuqia powerkW26
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-480
10Резервоарreyervuari reservoirL44
11Зрачењеrrezatimi radiationkW12
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW14
+