Арт плазма ART PKM

АРТ Плазма  е модел со специфична изгравирана рамка која е закосена под агол од 450. Дизајнот на изгравираната рамка може да биде и по Ваша желба.Се произведува во димензиите на Плазма 1м и Плазма мала 75см.Поради специфичната закосена рамка овој модел не се произведува со лизгална врата. Со модел би загревале простор од околу 80м2.

Арт плазма ART PK1m

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm104
3 Длабина thellësia depth bsm53
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm74
5Висинаlartësia heighthsm155
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg165
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

Арт плазма мала ART PKM

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm76
3 Длабина thellësia depth bsm52
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm66
5Висинаlartësia heighthsm140
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg120
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+