Art Plazma PKM

 

 

ART Plazma është model me kornizë të gdhendur specifike e cila është e pjerrët në kënd prej 45o. Dizajni i kornizës së gdhendur  mund të bëhët sipas dëshirës. Prodhohet në dimenzionet e Plazmës 1m dhe Plazma e vogël 75cm. Për shkak të kornizës specifike të pjerrët ky model nuk prodhohet me derë rrëshqitëse. Me këtë model  mund të ngrohim hapësirë prej rreth 80 m2.

 

 

Art plazma ART PK1m

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm104
3 Длабина thellësia depth bsm53
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm74
5Висинаlartësia heighthsm155
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg165
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

 

Art plazma mala ART PKM

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm76
3 Длабина thellësia depth bsm52
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm66
5Висинаlartësia heighthsm140
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg120
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+