Двостран и тростран плазма PKT1m

Првиот двостран камин произведен во ТИМСТ е токму двострана Плазма. Потребата од ваков модел произлезе од дадената ситуација на терен, каде мегу дневната и трпезаријата се појавуваа два видливи бетонски столба. Со поставување на двострани камин помегу нив  добивме преграден зид а со обработката ги сокривме столбовите. Преку двете врати на каминот постигнавме поврзаност на двете простории. Моделот е проектиран за загревање на простории од околу 80м2.Потоа влегоа во стандарно производсвио и тространите модели.

Плазма камин 1м двостран  PK1m vv

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthacm100
3ДЛабинаthellësiadepthbcm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightccm70
5Висинаlartësiaheighthcm155
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletcm20
7Тежинаpeshaweightkg155
8МоќностfuqiapoewrkW14
9Капацитетkapaciteticapacitym^3200-280
+

Плазма камин 1м тростран PK1m vbb

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthacm96
3Длабинаthellësiadepthbcm59
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightccm70
5Висинаlartësiaheighthcm160
6Ø Излез за чадØdalja e tzmitØfume outletmm20
7Тежинаpeshaweightkg190
8МоќностfuqiapowerkW14
9Капацитетkapaciteticapacitym^3200-280
+

Плазма камин 1м тростран PK1m vvb

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthacm96
3Длабинаthellësiadepthbcm59
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightccm70
5Висинаlartësiaheighthcm165
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletcm20
7Тежинаpeshaweightkg195
8МоќностfuqiapowerkW14
9Капацитетkapaciteticapacitym^3200-280
+