Двостран и тростран плазма PKT1m

Првиот двостран камин произведен во ТИМСТ е токму двострана Плазма. Потребата од ваков модел произлезе од дадената ситуација на терен, каде мегу дневната и трпезаријата се појавуваа два видливи бетонски столба. Со поставување на двострани камин помегу нив  добивме преграден зид а со обработката ги сокривме столбовите. Преку двете врати на каминот постигнавме поврзаност на двете простории. Моделот е проектиран за загревање на простории од околу 80м2.Потоа влегоа во стандарно производсвио и тространите модели.

Плазма камин 1м двостран  PK1m vv

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width acm100
3 ДЛабина thellësia depth bcm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightccm70
5Висинаlartësia heighthcm155
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletcm20
7Тежинаpesha weightkg155
8Моќностfuqia poewrkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

Плазма камин 1м тростран PK1m vbb

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width acm96
3 Длабина thellësia depth bcm59
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightccm70
5Висинаlartësia heighthcm160
6Ø Излез за чад Ødalja e tzmit Øfume outlet mm20
7Тежинаpesha weightkg190
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

Плазма камин 1м тростран PK1m vvb

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width acm96
3 Длабина thellësia depth bcm59
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightccm70
5Висинаlartësia heighthcm165
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outlet cm20
7Тежинаpesha weightkg195
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+