Кружен камин KK2

Кружниот камин со ротирачка врата KK2 е уникатен модел поради можноста на кружната вратата да ротира околу своето тело.Овој модел се разликува и по своите димензии со еднаква ширина и длабина. Поради големите димензии најчесто се поставува во големи простории над 80м2 неретко и со поголема катна висина.

Кружен камин со ротирачка врата КК2

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm86
3 Длабина thellësia depth bsm86
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm79
5Висинаlartësia heighthsm160
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg165
8Моќностfuqia powerkW16
9Капацитетkapaciteti capacitym^3220-300
+