Kamimi qarkor KK2

 

 

Kamini qarkor me derë rrotulluese KK2 është model i veçantë për shkak të mundësisë që dera rrumbullake mund tëë rrotullohet rreth trupit të saj. Ky model dallohet edhe nga dimenzionet e tij me gjërësi dhe thellësi të njëjtë. Për shkak të dimenzioneve shumë shpesh vendoset në hapësira të mëdha mbi 80 m2 dhe jo rrallë  edhe me hapësira më të madhe të katit.

 

 

Kruzen kamin so rotiracka vrata KK2

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm86
3 Длабина thellësia depth bsm86
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm79
5Висинаlartësia heighthsm160
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg165
8Моќностfuqia powerkW16
9Капацитетkapaciteti capacitym^3220-300
+