Плазма камини PK1.2m

Каминот Плазма 1,2м е еден од нашите најголеми модели кои се во стандардно производсво. Поради големите димензии погоден е за поставување во поголеми простории, најчесто на рамен ѕид поради правоаголното ложиште. Овој модел има моќност од 16 kw со кој би загреале отворен простор од околу 100м2.Големите димензии дозволуваат поставување на голем резервoар за топловодно греење, со литража од 126л и вкупна моќност 60 kw за загревање простор од околу 220-260м2.

Плазма камин 1.2м PK1.2m

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm120
3 Длабина thellësia depth bsm57
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm80
5Висинаlartësia heighthsm168
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg220
8Моќностfuqia powerkW18
9Капацитетkapaciteti capacitym^3260-360
+

Плазма камин 1.2м со лизгална врата PK1.2mL

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm125
3 Длабина thellësia depth bsm57
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm80
5Висинаlartësia heighthsm181
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg270
8Моќностfuqia powerkW18
9Капацитетkapaciteti capacitym^3260-360
+

Плазма камин 1.2м со резервоар за топловодно греење PK1.2m rez

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm120
3 Длабина thellësia depth bsm67
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm183
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg385
8Моќностfuqia powerkW60
9Капацитетkapaciteti capacitym^3360-900
10Резервоарreyervuari reservoirL126
11Зрачењеrrezatimi radiationkW18
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW42
+