Plazma Kamini PK1.2m

 

 

Kamini Plazma 1,2m është një ndër modelet më të mëdha që merr pjesë në prodhimin standart. Për shkak të dimenzioneve të mëdha është i përshtatshëm për vendosjen në hapësira më të mëdha, më së shumti në mur të drejtë për arsye të vendit ku ndizet zjarri. Dimenzionet e mëdha lejojnë vendosjen e një rezervuari të madh për ngrohje me të ngrohtë, me sasi 126l dhe fuqi të plotë prej 60kw për ngrohje të një hapësirë prej rreth 220-260m2.

 

 

Plazma kamin 1.2m PK1.2m

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm120
3 Длабина thellësia depth bsm57
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm80
5Висинаlartësia heighthsm168
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg220
8Моќностfuqia powerkW18
9Капацитетkapaciteti capacitym^3260-360
+

 

Plazma Kamini 1.2m ME Derë rrëshqitëse PK1.2mL

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm125
3 Длабина thellësia depth bsm57
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm80
5Висинаlartësia heighthsm181
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg270
8Моќностfuqia powerkW18
9Капацитетkapaciteti capacitym^3260-360
+

 

Plazma Kamini 1.2m ME Rezervoar për ngrohje me nje të ngrohtë PK1.2m rez

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm120
3 Длабина thellësia depth bsm67
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm183
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg385
8Моќностfuqia powerkW60
9Капацитетkapaciteti capacitym^3360-900
10Резервоарreyervuari reservoirL126
11Зрачењеrrezatimi radiationkW18
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW42
+