Плазма мала RKM

Името Плазма мала произлегува од стандардниот модел на Плазма. Има помали димензии, 75см ширина, со одземени задни агли.Поставен и вграден во агол одзема малку простор.Плазма мала со лизгална врата ви нуди можост да почуствувате отворен оган. Со модел би загревале простор од околу 60м2.

Плазма мала PKM

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm75
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm65
5Висинаlartësia heighthsm140
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg115
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

Плазма мала со лизгална врата PKML

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width acm79
3 Длабина thellësia depth bcm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightccm65
5Висинаlartësia heighthcm178
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletcm20
7Тежинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+