Plazma e vogël RKM

 

 

Emri Plazma e vogël del prej modelit standart Plazma. Ka dimenzione më të vogla, 75cm gjërësi pa kënde të prapme. I vendosur dhe i futur në kënd që zë shumë pak hapësirë. Plazma e vogël me derë rëshqitëse ju ofron mundësi të ndjeni zjarr të hapur. Me këtë model mudn të ngrohni hapësirë prej rreth 60m2.

 

 

Plazma mala PKM

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm75
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm65
5Висинаlartësia heighthsm140
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg115
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

 

Plazma e vogël ME Derë rrëshqitëse  PKML

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width acm79
3 Длабина thellësia depth bcm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightccm65
5Висинаlartësia heighthcm178
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletcm20
7Тежинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+