Трапезен камин TK1

Името на трапезниот камин TK1 произлегува од формата на трапезното стакло кое е од едно парче. Поради специфицната димензијата на стаклото го произведуваме само во една димензија. И покрај правоаголната основа и големата длабина од 62см овој модел е исклучок и е често поставуван во аголна позиција, токму поради трапезното стакло кое овозможува голема видливост од секој агол. Проектиран за загревање на простории од околу 80м2  .Трапезниот камин со лизгална врата TK1L ви нуди можост да почуствувате отворен оган, додека пак трапезниот камин со резервоар TK1rez е еден од помоќните модели во својата класа и е проектиран за загревање на простории од околу 140-180м2.

Трапезен камин TK1

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm75
3 Длабина thellësia depth bsm62
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm143
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg150
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

Трапезен камин со лизгална врата TK1L

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm75
3 Длабина thellësia depth bsm62
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm181
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg180
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

Трапезен камин  со резервоар за топловодно греење TK1rez

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm75
3 Длабина thellësia depth bsm62
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm171
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg235
8Моќностfuqia powerkW32
9Капацитетkapaciteti capacitym^3240-600
10Резервоарreyervuari reservoirL56
11Зрачењеrrezatimi radiationkW14
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW18
+