Kamin trapezoid TK1

 

 

Emri i kaminit trapezoid TK1 rrjedh nga forma e xhamit në formë trapezoide që është[ vetë një pjesë. Për shkak të dimenzionit specific të xhamit e prodhojmë vetëm në një dimenzion. Përveç bazës drejtkëndëshe dhe thellësisës së madhe prej 62cm ky model është përjashtim dhe shpeshherë i vendosur në pozicion këndor, për shkak të xhamit trapezoid i cili mundëson pamje të madhe prej çdo këndi. Është i projektuar për ngrohje të hapësirave prej rreth 80 m2. Kamini trapezoid me derë rrëshqitëse TK1L ju ofron mundësi për të ndjerë zjarr të hapur, ndërsa kamini trapezoid me rezervuar TK1rez është një ndër modelet më të fuqishme në klasin e tij dhe është i projektuar për ngrohjen e hapësirave prej rreth 140-180 m2.

 

 

Kamin trapezoid TK1

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm75
3 Длабина thellësia depth bsm62
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm143
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg150
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

 

Kamin trapezoid TK1L ME Derë rrëshqitëse

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm75
3 Длабина thellësia depth bsm62
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm181
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg180
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

 

Kamin trapezoid Tk1rez ME Rezervoar për ngrohje me nje të ngrohtë

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm75
3 Длабина thellësia depth bsm62
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm171
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg235
8Моќностfuqia powerkW32
9Капацитетkapaciteti capacitym^3240-600
10Резервоарreyervuari reservoirL56
11Зрачењеrrezatimi radiationkW14
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW18
+