Тростран камин RK1T

Првиот тростран камин е произведен 2002 година, најпрво основниот модел со една врата и две бочни фиксни стакла RК1vbb, а потоа и втората варијанта со две врати и едно бочно фиксно стакло RK1vvb.Тространиот модел нуди видливост од секој агол, зависно од моделот може да се постави или на рамен зид или централно во просторот. Проектиран е за загревање на  простории од околу 60м2.

Тростран камин RK1vbb

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm67
3Длабинаthellësiadepthbsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësiaheighthsm140
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg115
8МоќностfuqiapowerkW12
9Капацитетkapaciteticapacitym^3180-240
+

Тростртран камин RK1vvb

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm67
3Длабинаthellësiadepthbsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësiaheighthsm140
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg115
8МоќностfuqiapowerkW12
9Капацитетkapaciteticapacitym^3180-240
+