Тростран камин RK1T

Првиот тростран камин е произведен 2002 година, најпрво основниот модел со една врата и две бочни фиксни стакла RК1vbb, а потоа и втората варијанта со две врати и едно бочно фиксно стакло RK1vvb.Тространиот модел нуди видливост од секој агол, зависно од моделот може да се постави или на рамен зид или централно во просторот. Проектиран е за загревање на  простории од околу 60м2.

Тростран камин RK1vbb

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm67
3 Длабина thellësia depth bsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm140
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg115
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

Тростртран камин RK1vvb

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm67
3 Длабина thellësia depth bsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm140
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg115
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+