Kamin trianësor RK1T

 

 

Kamini trianësor i parë është prodhuar në vitin 2002, më parë modeli themelor me një derë dhe dy xham anësorë fikse RK1vbb, e pastaj edhe varijanta e dytë me dy dyer dhe një xham anësor fiks RK1vbb. Modeli trianësor ofron pamje nga çdo kënd, në varësi nga modeli mund të vendoset në mur të rrafshtë ose në qendër të hapësirës. I projektuar për ngrohje të hapësirave prej rreth 60 m2.

 

 

Kamin trianësor RK1T vvb

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm67
3 Длабина thellësia depth bsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm140
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg115
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

 

Kamin trianësor RK1vvb

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm67
3 Длабина thellësia depth bsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm140
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg115
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+