Двостран и тростран камин RK2T

Двостраниот камин RK2vv е дизајниран за да може да се постави на преграден зид помегу две простории, најчесто тоа се дневна и трпезарија. Со двете застаклени врати добивате впечаток дека се вградени два засебни камини. Тој ефект може да го постигнете со различна декоративна обработка на двете страни. Тространиот модел РК2ввб покрај двете големи врати има и едно бочно фиксно стакло кое нуди страничен поглед на огнот. Додека пак тространиот модел РК2вбб е одличен за поставување на рамен зид, и со трите застаклени страни овозможува да го гледате огнот од секој агол. Проектиран за загревање на простории од околу 80м2

Рамен камин двостран RK2vv

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm84
3 Длабина thellësia depth bsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm69
5Висинаlartësia heighthsm145
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

Тростран камин RK2vbb

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm84
3 Длабина thellësia depth bsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm69
5Висинаlartësia heighthsm145
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

Тростран камин RK2vvb

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm84
3 ДЛабина thellësia depth bsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm69
5Висинаlartësia heighthsm145
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Теќинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-180
+