Двостран и тростран камин RK2T

Двостраниот камин RK2vv е дизајниран за да може да се постави на преграден зид помегу две простории, најчесто тоа се дневна и трпезарија. Со двете застаклени врати добивате впечаток дека се вградени два засебни камини. Тој ефект може да го постигнете со различна декоративна обработка на двете страни. Тространиот модел РК2ввб покрај двете големи врати има и едно бочно фиксно стакло кое нуди страничен поглед на огнот. Додека пак тространиот модел РК2вбб е одличен за поставување на рамен зид, и со трите застаклени страни овозможува да го гледате огнот од секој агол. Проектиран за загревање на простории од околу 80м2

Рамен камин двостран RK2vv

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm84
3Длабинаthellësiadepthbsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm69
5Висинаlartësiaheighthsm145
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg145
8МоќностfuqiapowerkW14
9Капацитетkapaciteticapacitym^3200-280
+

Тростран камин RK2vbb

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm84
3Длабинаthellësiadepthbsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm69
5Висинаlartësiaheighthsm145
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg145
8МоќностfuqiapowerkW14
9Капацитетkapaciteticapacitym^3200-280
+

Тростран камин RK2vvb

ABCDEF+
1МКALEN
2Ширинаgjerësiawidthasm84
3ДЛабинаthellësiadepthbsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm69
5Висинаlartësiaheighthsm145
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmitØ fume outletsm20
7Теќинаpeshaweightkg145
8МоќностfuqiapowerkW14
9Капацитетkapaciteticapacitym^3200-180
+