Двостран и тростран камин RK2T

 

Kamini dyanësor RK2vv është i dizajnuar për tu vendosur në një mur të ndërtuar mes dy hapësirave, siç janë shpesh dhoma e ndejes dhe kuzhina. Me dy dyert nga xhami ju do të fitoni përshtypjen se janë të vendosur dy kamin të veçantë. Ky efekt mund të arrihet me përpunime të ndryshme dekorative në të dy anët. Kamini trianësorë RK2 përveç dy dyerve të mëdha ka edhe një xham të fiksuar që ofron pamje anësore të zjarrit. Ndërsa modeli trianësor RK2vbb është i shkëlqyeshëm për tu vendosur në mur të rrafshtë, dhe nga të tre anët me xham ju mundëson të shihni zjarrin nga çdo kënd. I projektuar për ngrohje të hapësirave prej rreth 80 m2.

 

 

Ramen kamin dvostran Rk2vv

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm84
3 Длабина thellësia depth bsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm69
5Висинаlartësia heighthsm145
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

 

Trostran kamin RK2vbb

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm84
3 Длабина thellësia depth bsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm69
5Висинаlartësia heighthsm145
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

 

Trostran kamin RK2vvb

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm84
3 ДЛабина thellësia depth bsm49
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm69
5Висинаlartësia heighthsm145
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Теќинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-180
+