Image / Flat

Каминот Image е модел со фина мазна обработка на металот и може да стои слободно во просторот. Специфичноста на овој модел е кружната ногарка на која  се носи неговата тежина како и црната цевка за излез на чад која е видлива. Каминот Flat по формата наликува на каминот Image но произведен е во поголеми димензии. И двата модели може надворешно да се обработат и како вградливи ложишта. Со овие модели би загревале простор од околу 60м2-80м2.

Image

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm78
3 Длабина thellësia depth bsm40
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm98
5Висинаlartësia height hsm136
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg135
8Моќностfuqia powerkW10
9Капацитетkapaciteti capacitym^3150-200
+

Flat

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm88
3 Длабина thellësia depth bsm42
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm104
5Висинаlartësia heighthsm145
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+