Image / Flat

 

Kamini Image është model me përpunim të metalit me sipërfaqe të lëmuar që mund të qëndrojë lirshën në hapësirë. Veçanëria i këtij modeli është këmbëza e rrumbullakët në të cilën mbahet pasha e tij si edhe tuba e zezë për daljen e tymit që duket. Kamini Flat nga forma ngjason me kaminin Image por është i prodhuar në dimenzione më të mëdha. Të dy modelet mund të përpunohen nga ana e jashtme dhe e mbrendshme. Me këto modele mund të ngrohet hapësirë prej rreth 60m2- 80m2.

 

Image

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm78
3 Длабина thellësia depth bsm40
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm98
5Висинаlartësia height hsm136
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg135
8Моќностfuqia powerkW10
9Капацитетkapaciteti capacitym^3150-200
+

Flat

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm88
3 Длабина thellësia depth bsm42
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm104
5Висинаlartësia heighthsm145
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+