Kamin i rrafshtë RK1

 

 

Modeli RK1 është modeli themelor i prodhuar në TIMST, dhe nga ai dalin të gjitha varijantet e modeleve të rrafshta. Kamini është me bazë drejtkëndëshe, i përshtatshëm për tu vendosur në mur të rrafshtë, me dimenzionet e tij minimale RK1 është model ideal për hapësira të vogla prej 60m2. Kamini RK1rez me rezervuar me ngrohjen me ujë të ngrohtë është e projektuar për ngrohjen e hapësirës prej rreth 100-140 m2.

 

 

Kamin i rrafshtë RK1

 

A B C DEF+
1 МКAL EN
2 Ширина gjerësia width asm67
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësiaheighthsm140
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpeshaweightkg115
8МоќностfuqiapowerkW12
9Капацитет kapaciteticapacitym^3180-240
+

 

Kamin i rrafshtë RK1L ME Derë rrëshqitëse

 

A B C DEF+
1 Мк AL EN
2 Ширина gjerësia width asm72
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësiaheighthsm181
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg140
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

 

Kamin i rrafshtë  RK1rez ME Rezervoar për ngrohje me nje të ngrohtë

 

A B C DEF+
1 Мк AL EN
2 Ширина gjerësia width asm67
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyëscase heightcsm62
5Висинаlartësia heighthsm165
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg190
8Моќностfuqia powerkW26
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-480
10Резервоарreyervuari reservoirL44
11Зрачењеrrezatimi radiationkW12
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW14
+