Kamin qarkor KK1m

 

 

Kamini qarkor KK1m është model me xham të rrumbullakët me radius që është i caktuar saktësisht dhe për këtë shkak këtë model e prodhojmë me dimenzionet e caktuara saktësisht. Për shkak të xhamit të rrumbullakët ky model është i përshtatshëm për tu vendosur në kënd. Shumë shpesh me formë nga jashtë të rrumbullakët me çfarë përputhet në mënyrë të përkryer mes mureve anësore. Kamini qarkor i vogël është model me të cilin mund të ngrohni hapësirë prej rreth 60 m2. E përpunojmë edhe me derë rrëshqitëse. Me modelin qarkor me rezervuar për ngrohje me ujë të ngrohtë mund të ngrohet hapësirë prej rreth 100-140 m2.

 

 

Kruzen kamin man KK1m

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm64
3 Длабина thellësia depth bsm60
4Висина на рамка lartësia e korniyës case heightcsm65
5Висинаlartësia heighthsm142
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg115
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

 

Kamin qarkor KK1mL ME Derë rrëshqitëse

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm64
3 Длабина thellësia depth bsm60
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm65
5Висина lartësia heighthsm180
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø dalja e tzmit sm20
7Тежинаpesha weightkg140
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

 

Kamin qarkor KK1mrez ME Rezervoar për ngrohje me nje të ngrohtë

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width amm64
3 ДЛабина thellësia depth bmm60
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcmm65
5Висинаlartësia heighthmm166
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletmm20
7Тежинаpesha weightkg190
8Моќностfuqia powerkW26
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-480
10Резервоарreyervuari reservoirL44
11Зрачењеrrezatimi radiationkW12
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW14
+