Kamini këndor RK2A

 

 

Kamini këndor RK2A është kamin me derë në kënd e cila hapet plotësisht në drejtim horzontal, ndërsa hapja vertikale ua ofron modelin me derë rrëshqitëse RK2AL. Ky model është adekuat për vendosje në kënd dhe ofron pamje të shkëlqyeshme nga më shumë anë. E projektuar për ngrohje të hapësirave prej rreth 80 m2 ndërsa kamini këndor me rezervuar RK2Arez për ngrohje me ujë të ngrohtë është model me të cilin mund të ngrohni më shumë hapësira të ndara me sipërfaqe të plot prej rreth 140-180 m2.

 

 

Kamini këndor RK2A

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm82
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case height csm67
5Висинаlartësia heighthsm145
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg145
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

 

Kamini këndor RK2AL ME Derë rrëshqitëse

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm84
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm67
5Висинаlartësia heighthsm180
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha widthkg175
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

 

Kamini këndor RK2Arez ME Rezervoar për ngrohje me nje të ngrohtë

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width amm82
3 Длабина thellësia depth bmm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcmm67
5Висинаlartësia heighthmm173
6Ø Излез за чадØ dalja e tzmit Ø fume outletmm20
7Тежинаpesha weightkg230
8Моќностfuqia powerkW32
9Капацитетkapaciteti capacitym^3240-600
10Резервоарreyervuari reservoirL56
11Зрачењеrrezatimi radiationkW14
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW18
+