Kamini plazma 1m

 

 

Kamini plazma është model me xham të rrafshët i cili me proporcionet e tij duket si një TV Plazma  dhe kështu rrjedh dhe emir i tij. Ky kamin ka bazë specifike, këndet të prapme nuk i ka dhe për këtë shkak është ideal për ta vendosur në kënd. Kamini plazma me derë rrëshqitëse ju ofron mundësi të ndjeni zjarr të hapur. Me këtë model mund të ngrohni hapësirë prej rreth 80 m2.

 

 

Plazma kamin PK1m

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm100
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm155
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg155
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

 

Kamini plazma 1m ME Derë rrëshqitëse PK1mL

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm100
3 Длабина thellësia depth bsm47
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heigthhsm185
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg195
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+