Kamini Plazma dyanësor dhe trianësor PKT1.2m

 

 

Kamini Plazma dyanësor dhe trianësor PKT1.2m

Kamini dyanësor Plazma 1.2m është i projektuar për tu vendosur si mur i ndërtuar mes hapësirës së dhomës së ndejes dhe dhomës së ngrënies. Me dy dyer xhami ju fitoni pershtypje se janë të vendosur dy kamin të veçantë. Ai efekt mund të arrihet me përpunime të ndryshme dekorative në të dy anët. Modeli kaminit trianësor Plazma 1.2m vvb përveç dy dyerve të mëdha ka edhe një xham të fiksuar që ofron pamje anësore të zjarrit. Ndërsa kamini plazma trianësore 1.2 vbb është i shkëlqyeshëm për tu vendosur në mur të rrafshët, dhe me tre anët nga xhami mundëson të shihni zjarrin nga çdo kënd. Me këto modele ju mund të ngrohni hapësirë prej rreth 120 m2.

 

Plazma kamin 1.2m dvostran PK1.2m vv

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm120
3 Длабина thellësia depth bsm57
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm157
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg255
8Моќностfuqia powerkW18
9Капацитетkapaciteti capacitym^3260-360
+

Plazma Kamin 1.2m trostran PKT1.2m vbb

A B C DEF+
1 MK AL EN
2 Ширина gjerësia width asm120
3 Длабина thellësia depth bsm59
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm165
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg225
8Моќностfuqia powerkW18
9Капацитетkapaciteti capacitym^3260-360
+

Plazma kamin 1.2m trostran PKT1.2m vvb

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm122
3 Длабина thellësia depth bsm59
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висина lartësia heighthsm160
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg235
8Моќностfuqia powerkW18
9Капацитетkapaciteti capacitym^3260-360
+