Panorama

 

 

Kamini Panorama vbb është model me tre dyer xhami dhe vetë emri na tregon që ofron panorama të zarrit. Për përdorimin e kaminit e gjithë dera me të gjitha tre anët me xham hapet për lartë dhe fitohet zjarr i hapur, ndërsa për pastrimin e xhamit e gjithë dera hapet në mënyrë horizontale. Kamini Panoram vbb është një ndër modelet e projektuara të fundit dhe është i përshtatshëm për tu vendosur në qendrën hapësinore. Dera e këtij modeli me të gjitha 3 anët me xham hapet për lartë. Dizajni modern është pa pengesa metalike të këndeve të dukshme dhe jep pamje panoramike të zjarrit. Anët e mëdha me xham nuk lejojnë që kamini të prodhohet më i madh se 85cm. Me këto modele do të mund të ngrohet hapësirë prej rreth 80 m2.

 

 

Panorama vbb

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm77
3 Длабина thellësia depth bsm51
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm63
5Висинаlartësia heighthsm17
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg165
8Моќностfuqia powerkW14
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-280
+

 

Panorama vbb Ramax

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm100
3 Длабина thellësia depth bsm51
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm63
5Висинаlartësia heighthsm175
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm25
7Тежинаpesha weightkg210
8Моќностfuqia powerkW16
9Капацитетkapaciteti capacitym^3240-320
+

 

Panorama vvb

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm85
3 Длабина thellësia depth bsm55
4Висина на рамкаlartësia e korniyës caseheightcsm58
5Висинаlartësia heighthsm178
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg210
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+