Plazma Maks PKMax

 

 

Maks Plazma është model i cili dallohet prej Plazmës vetëm nga thëllësia e tij, ai është 10 cm më i thellë me çfarë fitohet  hapësirë për zjarr dhe dru. Ky model mund të ngroh hapësirë prej rreth 100 m2. Në këtë model ka mundësi të vendoset një rezervuar i madh prej 88l dhe me atë mund të ngrohni hapësirë prej rreth 180-220 m2. Maks Plazma me derë rrëshqitëse ju aforn mundësi të ndjeni zjarr të hapur.

 

 

Plazma maks 1m PKmaks

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm100
3 Длабина thellësia depth bsm57
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm155
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg165
8Моќностfuqia powerkW16
9Капацитетkapaciteti capacitym^3240-320
+

 

Plazma Maks 1m ME Derë rrëshqitëse PKmaxL

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm105
3 Длабина thellësia depth bsm57
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm70
5Висинаlartësia heighthsm185
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outlet sm20
7Тежинаpesha weightkg205
8Моќностfuqia powerkW16
9Капацитетkapaciteti capacitym^3240-320
+

 

Plazma Maks 1m ME Rezervoar për ngrohje me nje të ngrohtë PKmaks rez

 

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width acm100
3 Длабина thellësia depth bcm57
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightccm70
5Висинаlartësia height hcm180
6Ø Излез за чад Ø fume outletØ fume outletcm20
7Тежинаpesha weightkg280
8Моќностfuqia powerkW42
9Капацитетkapaciteti capacitym^3280-780
10РезервоарreyervuarireservoirL88
11ЗрачењеrrezatimiradiationkW14
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW28
+